O nama

Voditelj Misije i župnik 
o. Josip Dolić, OP

Josip Dolić rođen je u Koblenzu, Njemačka, 13. svibnja 1980. Studij teologije na filozofsko-teološkom fakultetu u Vallendaru upisuje od zimskog semestra 2005., koji traje do ljetnog semestra 2012. Ulazi u dominikanski red, te počinje s postulaturom 2013/14. godine u Splitu, te novicijatom u Dubrovniku 2014/15. godine. Paralelno s redovničkom formacijom u Zagrebu započeo je 2016. godine poslijediplomski studij dogmatike na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon ređenja 2018. godine započinje đakonsku pastoralnu godinu na Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu, tijekom koje je pastoralni praktikum vršio u župi Bl. Augustina Kažotića u Zagrebu. Dana 22. lipnja 2019. za svećenika ga je zaredio nadbiskup Marin Barišić u Splitu, te nakon toga počinje mladomisničku godinu u župi Augustina Kažotića. Od 2020. – 2021. obavlja vikarsku službu u Sv. Dominiku u Dubrovniku. Stupanj licencijata, to jest magisterij iz dogmatike postiže 2022. godine. Od proljeća 2022. godine vodi Hrvatsku katoličku misiju Kempten (Allgäu).

Tajnica

Marijana Novokmet

Župsko vijeće HKM Kempten

Hrvatska katolička misija Kempten nalazi se u bavarskom pastoralnom području, a djeluje u sklopu Biskupije Augsburg.