Duhovne vježbe u svjetlu Adventa

U Vorderburgu u nekadašnoj službenoj kući iz 16. stoljeća od 24. do 26. studenog ordžale su se Duhovne vježbe HKM Kempten (Allgäu). Tema „Slava u slabosti“ temeljila se na izlaganju Druge poslanice Korinčanima 2 Kor 2,14 – 6,13.

Prvi dan: povijesni razvoj duhovnih vježbi, koje je sv. Ignacije Lojolski (1491 – 1556) osnivač Družbe Isusove osmislio na temelju vlastitih iskustava:

 • da se čovjek u tišini usredotoči na samog sebe
 • da svoju spoznaju i osjetila usmjeri prema iskustvu Božje prisutnosti
 • da se usmjeri prema Isusu, koji je put, istina i život

Nakon obrazloženja stručnoga razvoja duhovnih vježbi slijedilu su temelji biblijske analize i interpretacije sa naglaskom na poslanice sv. Pavla:

„Najstariji popis kanonskih knjiga – tj. spisa koji su se od početka smatrali nadahnutima i mjerodavnima za vjeru – pripisuje se 13 poslanica apostolu Pavlu:

četiri velike  poslanice: jedna Rimljanima, dvije  Korinčanima, jedna Galaćanima

četri poslanice iz sužanjstva – Efeženima, Filipljanima, Kološanima, i Filemonu; dvije Solunjanima; tri pastoralne poslanice: dvi Timoteju i jedna Titu, tome se redovito dodaje i Poslanica Hebrejima.

Da bismo bolje razumjeli Pavlove poslanice, trebamo ih staviti u najuži odnos s njegovim misionarskim radom, jer poslanice su sastavni dio Pavlova misioniranja. U njima se odražva vjera utemeljnih crkava, riješava nastale naučne i praktične teškoće, objašnjava svoje propovijedanje, te saznajemo temeljne poglede Pavlovih propovijedi, kojoj je u središtu Krist raspeti i proslavljeni: 1 Kor 2,2; 15,12 sl.

„Slava u slabosti“ teološka – knjižvena interpretacija, opisuje u svjetlu raspetoga i uskrsloga Krista mistiku apostolske službe sv. Pavla

Kratki pregled razmatranja:

 • Trijumfalna povorka
 • Kristov miomiris
 • Služitelj novoga saveza
 • Kamene ploče
 • Vi ste, očito pismo Kristovo kojemu mi poslužismo
 • Interpretacija preporučne metafore
 1. Novi savez i srce od mesa
 2. Preporuka i preporuka srca
 3. Slovo i duh – čin pomirenja
 • Mojsije
 • Sjaj Božji na licu vjernika

Uz okrijepu i druženje u ognjištu službene kuće, sudionici vježbi zaključili su duhovno razmatranje sv. Pisma.“

Drugi dan objašnjavala se teološka metafora „pashalni misterij“ (grčki žrtveno janje) jedinstvo muke – smrti – uskrsnuća kao kristološka (tajna Krista) i pneumatološka (grčki Duh Sveti) značajka uzvišenog Janjeta „Božje samootkrivenje“, pri čemu je Sin svoje gospodstvo ostavio pred vratima svijeta „uzevši lik sluge“ (Fil 2,7). Vazmeno otjastvo Raspetoga po miomirsu kao i sjaju, otkriva Kralja – Suca – Krista u njegovoj uskrsnoj slavi, kao duhovni Krist, te nam otkriva otkupiteljsku zbilju.

Sv. Augustin ističe znanje svetog pisma ovim riječima:„ Novi zavjet je skriven u starom; stari je napravio dostupno za novo“, to  potvrđuje, da je božanska objava našla  svoje ispunjenje u  Isusovu  životu,poučavanju i iznad svega u njegovoj smrti i uskrsnuću

Treći dan sa sv. misom u crkvi sv. Blaža u Vorderburgu zaključile su se duhovne vježbe.U svjetlu svetkovine Krista Kralja tumačila su se bibliska izlaganja Isusa Krista kao Kralja svega stvorenoga:

„Svako mjerilo pod kojim se ljudi i njihova djela procjenjuju pred Bogom i vječnošću, povezani su s Kraljem – Sucem – Kristom, tu nam se otkriva otkupiteljska zbilja. Naš osvjetljeni život dolazi na sud, sve će se dovršiti u pravednosti i istini, a poglavitio mjerilo biti će čovjekova ljubav prema sučovjeku, čovjekova ljubav prema Kristu. U tome je sažet sav zakon i proroci.“

Podijeli objavu
Hrvatska katolička misija Kempten nalazi se u bavarskom pastoralnom području, a djeluje u sklopu Biskupije Augsburg.